Kapcsolat

Dr. Petrássy Miklós

ügyvéd, szakorvos

1062 Bp. Bajza u. 23. fszt.1.

Tel: +36-1/322-9776
Fax: +36-1/322-9776

mobil: 06/30 348-8292

www.petrassydr.hu, www.hepatitiskarterites.hu

petrassydr@t-online.hu

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján

Online jogi tanácsadás

ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ORVOSI MŰHIBA ÜGYEKBEN

dr. med. et jur. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

AZ "ONLINE JOGI TANÁCSADÁS SZÜNETEL.

KÉREM NE KÜLDJENEK NEKEM SEMMILYEN ÜZENETET, ELEKTRONIKUS VAGY MÁS LEVELET E TÁRGYBAN, MERT AZT OLVASATLANUL TÖRLÖM.

Orvosi műhiba ügyekben tanácsadás személyes konzultáció keretében előzetesen egyeztetett időpontban (06/30 348-8292) lehetséges. 

Szeretné megtudni, hogy az egészségügyi ellátás során történt-e orvosi műhiba ?  

- orvosi műhiba specialista ügyvéd tanácsára van szüksége ?

- nincs ideje/és vagy pénze igazságügyi ovosszakértőt felkeresni ?

- az egészségügyi ellátás komplex orvos-szakmai és jogi értékelését szeretné egyszerre ?

- nem tudja, hogyan fogjon hozzá igénye érvényesítéséhez ?

- nincs ideje személyesen felkeresni  az ügyvédet ?

Használja ki az online jogi tanácsadás lehetőségét !

  1. Töltse ki és küldje el a lenti űrlapot.
  2. Az ügyvédi választ követően ill. annak függvényében a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt küldje el e-mailen vagy postán. (Postai küldemény esetén kizárólag olyan másolatokat adjon fel, melyből rendelkezik további legalább egy példánnyal !)
  3. Az igényelt módon az egészségügyi ellátás orvos-szakmai  és jogi értékeléséhez hozzájut.

 

Olvassa el az online jogi tanácsadásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket /ÁSZF/- lsd. lentebb) !

Az űrlap elküldése önmagában semmilyen kötelezettséget nem eredményez !

 

ONLINE JOGI TANÁCSADÁS

ÜGYVÉD-SZAKORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ

NÉV *:
e-mail cím *:
telefonszám:
postázási cím *:
Rendelkezésre álló eü-i iratok *:


Az eü-i iratok elküldésének választott módja *:

ÁSZF olvasási/elfogadási nyilatkozat *:
A történtek leírása *:
Megválaszolni kért kérdés(ek) *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!


Általános szerződési feltételek a Petrássy Ügyvédi Iroda által biztosított „ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ORVOSI MŰHIBA ÜGYEKBEN” szolgáltatáshoz

1./ A szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Megbízó) az www.orvosimuhibaugyved.hu oldal online jogi tanácsadás aloldalán található űrlap kitöltésével és elküldésével vagy a petrassydr@t-online.hu címre küldött, az egészségügyi ellátás véleményezését kérő elektronikus levéllel a Petrássy Ügyvédi Irodát (továbbiakban: Megbízott)  felkéri az egészségügyi ellátás értékelésére. A felkérés elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent Megbízóra nézve.

2./ Megbízott az űrlap ill. az elektronikus levél tartalma alapján e-mailen vagy telefonon visszajelez arra nézve, hogy a vélemény elkészíthető - ez esetben szükséges a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció Megbízottnak történő elküldése - , vagy személyes konzultáció és/vagy egyéb információ szükséges. Jelen pontban foglaltak sem jelentenek semminemű kötelezettséget Megbízóra nézve.

3./ A Megbízottat nem terheli semminemű kötelezettség arra az esetre, ha a Megbízó (vagy bárki) a 2. pont szerinti visszajelzés nélkül küld el  egészségügyi vagy egyéb iratokat. Ezen iratok megőrzését Megbízott nem vállalja, azokat megsemmisíti. Megbízó vállalja, hogy eredeti iratokat sem postai úton, sem személyesen nem juttat el Megbízotthoz, hanem kizárólag olyan másolati példányokat küld el/ad át, melyekből legalább további egy példány rendelkezésére áll.  Megbízott nem tudja biztosítani, hogy a részére eljuttatott iratokat minden esetben rövid időn belül visszaküldi, vagy rövid időn belül személyesen kiadja.

4./ Megbízott kizár mindennemű felelősséget,

- ha fentiek ellenére Megbízó mégis eredeti iratokat vagy további másolati példányok  rendelkezésre állása nélkül küld el/ad át iratokat;

- ha fentiek ellenére Megbízónak sürgős szüksége van a megküldött iratokra, de az iratkiadást Megbízott bármely okból rövid időn belül teljesíteni nem tudja;

- ha a postai úton visszaküldött iratok a postai szolgáltatás során elvesznek, megsemmisülnek, károsodnak, vagy bármilyen hátrány következik be.

5./ Mivel az iratok postai úton történő átvétele esetén értelemszerűen nem rögzíthető Megbízó és Megbízott együttes jelenlétében a megküldött dokumentumok száma, ill. a konkrét iratok köre, s hasonló a helyzet az iratok postai visszaküldése esetén is, ezért Megbízott kizárja a felelősséget arra az esetre is, ha a Megbízó véleménye szerint csak részben, hiányosan érkeznek vissza a dokumentumok.

6./ A Megbízott kijelenti, Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy egy esetleges perben vagy más eljárásban az online jogi tanácsadás során adott megbízotti véleménynek, tanácsnak  megfelelő  eredmény (ítélet, döntés stb.) születne, hiszen nincs a felmerülő lehetséges eljárásokban ügydöntő helyzetben. Az igényérvényesítés sikerét számos, az online jogi tanácsadás során nem értékelhető körülmény befolyásolhatja (esetleges tanuk által előadottak, Megbízó által fel nem tárt adatok, az igazságügyi szakértő személye stb.).

7./ Megbízott online tanácsadást kizárólag a viszonylag egyszerűbb orvos-szakmai megítélésű ügyekben teljesít. Hosszabb kórtörténet áttekintésére, ill. bonyolultabb orvos-szakmai kérdések megválaszolására és a kapcsolódó jogi tanácsadásra az ügyvéd csak személyes konzultációt követően, egyeztetett tartalmú ügyvédi megbízási szerződés keretében vállalkozik. Bonyolultabb, különösen több orvosi szakterületet érintő eü-i ellátás áttekintése, orvosi-szakmai véleményezése, és kapcsolódó jogi vélemény kialakítása rendkívül időigényes, az orvosi szakirodalom, szükség esetén a vonatkozó joggyakorlat, ítélkezési gyakorlat tanulmányozását, elemzését, sok esetben a kifogásolt ellátás szerinti szakorvos kollégával való (többszöri) konzultációt igényli. Amennyiben az online tanácsadás keretében fentiek szerinti (vagy bármely más okból) nem teljesíthető megkeresés érkezik, az ügyvéd erről a érintettet tájékoztatja. Online tanácsadás révén előzőektől függetlenül is csak megközelítő, előzetes , a továbblépés lehetséges irányát szolgáló vélemény adható.

8./ Megbízottat semminemű kötelezettség/felelősség nem terheli a hozzá érkezett megkeresésekkel kapcsolatban. Előfordulhat, hogy Megbízott egyéb elfoglaltsága miatt a válaszadásra csak késve, vagy egyáltalán nem kerül sor. A megbízotti válaszadásra ill. a véleményre a levél elküldésével senkinek sem keletkezik kikövetelhető joga.