Kapcsolat

Dr. Petrássy Miklós

ügyvéd, szakorvos

1062 Bp. Bajza u. 23. fszt.1.

Tel: +36-1/322-9776
Fax: +36-1/322-9776

mobil: 06/30 348-8292

www.petrassydr.hu, www.hepatitiskarterites.hu

petrassydr@t-online.hu

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján

Jogi tanácsadás -műhiba

ONLINE/INGYENES JOGI TANÁCSADÁS ORVOSI MŰHIBA ÜGYEKBEN

AZ ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ÁTMENETILEG SZÜNETEL KÉREM NE KÜLDJENEK TANÁCSOT KÉRŐ E-MAILEKET, AZOKAT OLVASATLANUL TÖRLÖM. TANÁCSADÁS EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNHET.

dr. med. et jur. Petrássy Miklós LL.M. ügyvéd, szakorvos, egészségügyi és biztosítási szakjogász

A jogi, orvos-szakmai tanácsadás feltételeiről a www.petrassydr.hu honlap online/ingyenes tanácsadás menüpontjában tájékozódhat.

Kérem feltétlenül olvassa el !

online/ingyenes tanácsadás

e-mail cím:
kifogásolt eü-i ellátás leírása *:
saját vélemény, kifogások az ellátással kapcsolatban:
rendelkezésre álló eü-i dokumentáció:A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Általános szerződési feltételek a Petrássy Ügyvédi Iroda által biztosított „ONLINE JOGI TANÁCSADÁS ORVOSI MŰHIBA ÜGYEKBEN” szolgáltatáshoz


1./ A szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Megbízó) az www.orvosimuhibaugyved.hu oldal online jogi tanácsadás aloldalán található űrlap kitöltésével és elküldésével vagy a petrassydr@t-online.hu címre küldött, az egészségügyi ellátás véleményezését kérő elektronikus levéllel a Petrássy Ügyvédi Irodát (továbbiakban: Megbízott)  felkéri az egészségügyi ellátás értékelésére. A felkérés elküldése semmilyen kötelezettséget nem jelent Megbízóra nézve.

2./ Megbízó vállalja, hogy a levelében az egészségügyi ellátással kapcsolatban nem közöl személyes adatokat (név, cím, születési adatok, lakhely, TAJ szám).

3./ Megbízó vállalja, hogy semmilyen egészségügyi vagy más iratot nem küld el (sem elektronikusan, sem postai úton) megbízottal való egyeztetés nélkül. Ha megbízotti egyetértés nélkül Megbízó mégis elküld iratokat, Megbízó tudomásul veszi, hogy az elküldött iratokkal kapcsolatban Megbízottal szemben semminemű igényt nem támaszthat, azok véleményezésére nem kerül sor. 

4./ Megbízott kizár mindennemű felelősséget, ha fentiek ellenére Megbízó mégis (kérés nélkül) orvosi, egészségügyi vagy más iratokat elküld, és az elküldött iratokra Megbízónak később szüksége lenne.

5./ A Megbízott kijelenti, Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott nem vállal semminemű felelősséget azért, hogy egy esetleges perben vagy más eljárásban az online jogi tanácsadás során adott megbízotti véleménynek, tanácsnak  megfelelő  eredmény (ítélet, döntés stb.) születne, hiszen nincs a felmerülő lehetséges eljárásokban ügydöntő helyzetben. Az igényérvényesítés sikerét számos, az online jogi tanácsadás során nem értékelhető körülmény befolyásolhatja (esetleges tanuk által előadottak, Megbízó által fel nem tárt adatok, az igazságügyi szakértő személye stb.).

6./ Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikusan elküldött esetleírás, vagy a személyes konzultáció során elhangzottak alapján Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos nem javasolja az orvosi műhibaper indítását (pl. mert nem történt orvosi műhiba, vagy egyéb okból nem érdemes műhibapert indítani), erről tájékoztatja az ügyfelet, mely tanácsadás ingyenes. Díjmentesen azonban Megbízó nem várhatja, hogy ezen álláspontot, tanácsot Dr. Petrássy Miklós ügyvéd, szakorvos részletesen megindokolja, azaz részletes írásbeli, vagy szóbeli állásfoglalás, szakvélemény készüljön. Erre irányuló igényre a díjmentesség nem terjed ki. Hangsúlyozandó, egy kedvezőtlen vélemény is hasznos tanács lehet, hiszen ez esetben elkerülhető egy hosszadalmas és költséges pereskedés.